Slice of Life

Hari ng Bundok

0
Kabanata 37 Nobyembre 29, 2022
Kabanata 36 Nobyembre 29, 2022

Duwende na Mahilig Mapahiya

5
Kabanata 55 Nobyembre 26, 2022
Kabanata 54.5 Nobyembre 15, 2022

Lihim na Klase

4.4
152 Nobyembre 22, 2022
151 Nobyembre 12, 2022

Ano ang gagawin ko ngayon?

3.8
Kabanata 54 Nobyembre 18, 2022
Kabanata 53 Nobyembre 16, 2022

Mga Beauty Salon Sisters

3.8
Kabanata 36 Nobyembre 18, 2022
Kabanata 35 Nobyembre 15, 2022

Lumayo ka, Mr.Demon

3
162 Nobyembre 17, 2022
161 Nobyembre 17, 2022