PINAKA LABING MANGA RELEASES

Magulong Diyos na Espada

5
153 Oktubre 13, 2021
152 Oktubre 13, 2021

apotheosis

5
Kabanata 838 Nobyembre 12, 2021
Kabanata 837 Nobyembre 12, 2021

Furyou Taimashi Reina

0
58 Oktubre 11, 2022
57 Septiyembre 20, 2022

Maligayang Negatibong Kasal

0
031 Mayo 9, 2021
030 Abril 28, 2021

0
Kabanata 20 [WAKAS] Agosto 8, 2022
Kabanata 19 Agosto 8, 2022

Gawin Ito Isa pa sa Oras

5
73 Disyembre 23, 2021
72 Disyembre 23, 2021

Touch Me

0
Kabanata 25 [WAKAS] Agosto 16, 2022
Kabanata 24 Agosto 16, 2022

Mga Kaibigan ng Ina

4.4
140 Nobyembre 16, 2022
139 Nobyembre 16, 2022