18 USC § 2257 / 2257A

DMCA

Alinsunod sa Digital Millennium Copyright Act ng 1998 (US Copyright Office), ang mga may-ari at operator ng

Ang Manhwa18.me ay agad na tutugon sa mga pag-angkin ng paglabag sa copyright na iniulat sa itinalagang ahente ng copyright ng Manhwa18. Mangyaring tandaan na sa ilalim ng seksyon 512 (f) ng DMCA (17 USC § 512 (f)), ang sinumang tao na sinasadya na maling pahulugan na ang materyal o aktibidad ay lumalabag ay maaaring mapailalim sa pananagutan.

Kung naniniwala kang ang iyong gawa sa copywriten ay nakopya sa isang paraan na bumubuo sa paglabag sa copyright, mangyaring ibigay sa ahente ng copyright ng Manhwa18 ang sumusunod na impormasyon:

Isang pisikal o electronic na pirma ng isang taong awtorisadong kumilos para sa may-ari ng isang eksklusibong karapatan na pinaghihinalaang nilabag;
Ang pagkakakilanlan ng gawaing naka-copyright ay inaangkin na nilabag, o, kung maraming mga paglabag sa copyright sa isang solong online site ay sakop ng isang solong abiso, isang kinatawan na listahan ng mga naturang gawa;
Ang pagkakakilanlan ng materyal na inaangkin na lumalabag o maging paksa ng lumalabag na aktibidad at iyon ay aalisin o mai-access kung saan ay hindi pagaganahin, at impormasyong sapat na makatuwirang sapat upang pahintulutan ang Manhwa18 na hanapin ang materyal (tulad ng URL o numero ng video);
Makatwirang sapat na impormasyon upang pahintulutan ang Manhwa18 na makipag-ugnay sa iyo: pangalan, address, email, numero ng telepono, kung magagamit;
Ang isang pahayag na ang nagrereklamo na partido ay may paniniwala sa mabuting pananampalataya na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o batas; at
Isang pahayag na ang impormasyon sa abiso ay tumpak at, sa ilalim ng parusa ng perjury, na ikaw ay pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na hinihinalang nilabag.

18 USC § 2257 / 2257A

18 USC § 2257 / 2257A Isang Pahayag ng Pagsunod sa Mga Kinakailangan sa Pag-iingat ng Record.
Ang Manhwa18.me ay hindi isang tagagawa ng anuman at lahat ng nilalaman na matatagpuan sa website (Manhwa18.me). Na patungkol sa mga talaan ayon sa bawat 18 USC § 2257 para sa anuman at lahat ng nilalaman na matatagpuan sa site na ito, mangyaring idirekta ang iyong kahilingan sa site kung saan ginawa ang nilalaman.

Ang Manhwa18.me ay hindi isang tagagawa ng anuman at lahat ng nilalaman na matatagpuan sa website (Manhwa18.me) na tinukoy ng 18 USC §2257 at 28 CFR 75 at samakatuwid ay hindi kasama sa mga kinakailangan sa pag-iingat ng rekord.

Ang Manhwa18.me ay isang site ng pagbabahagi ng imahe kung saan pinapayagan ang pag-upload, pagbabahagi at pagtingin ng iba't ibang uri ng nilalamang pang-nasa hustong gulang at habang ginagawa ng Manhwa18.me ang pinakamahusay na magagawa nito sa pag-verify ng pagsunod.

Ang Manhwa18.me ay sumusunod sa mga sumusunod na pamamaraan upang matiyak ang pagsunod:

Kinakailangan ang lahat ng mga gumagamit na maging 18 taong gulang upang mag-upload ng mga larawan.
Kapag nag-a-upload, dapat i-verify ng gumagamit ang nilalaman; tiyakin na siya ay 18 taong gulang; nagpatunay na siya ay nagtatago ng mga tala ng mga modelo sa nilalaman at na higit sa 18 taong gulang ang mga ito.
Patunayan na ang nilalamang ina-upload ay pagmamay-ari ng gumagamit o ligal silang may lisensya upang mag-upload, mag-publish, ibahagi ang nilalaman sa kamay.
Masidhi kaming naniniwala na ang lahat ng mga modelo, aktor, artista, at iba pang mga tao na itinatanghal sa aktwal na mga malalaswang visual na representasyon sa website na ito ay 18 taon o mas matanda sa oras ng paglikha. Masidhi kaming naniniwala na ang bawat tagagawa na lumitaw ang nilalaman sa site na ito ay sumusunod sa 18 USC §2257, sa kani-kanilang website / s.

Nangako ang Manhwa18.me na gagawin ang pinakamahusay na makakaya upang maghanap at wakasan ang mga mapang-abusong larawan o / at video.
Para sa karagdagang tulong, mangyaring makipag-ugnay [protektado ng email] pagsunod.